młodzież w działaniu

start

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W TRENINGACH

 
poniżej do ściąg­niecie macie zgode od rodz­iców, która trzeba przynieść pod­pisaną na następ­nych tren­ing. Jeżeli jesteś­cie zapisanie na kilka tren­ingów to wystar­czy, że przyniesiecie zgode na 1 tren­ing na którym będziecie.

- pobierz dokument(*.pdf)

Przyniesie­nie zgody jest obowiązkowe!!! 

 

Chodzisz do LO lub ostat­niej klasy gim­nazjum? Lubisz grać w koszykówkę, ale nie masz gdzie i z kim? Ten pro­jekt jest dla Ciebie! Od połowy października ruszamy z DARMOWYMI treningami, dzięki którym lep­iej przy­go­tu­jesz się do zimowego turnieju Shoot Out 2013, który odbędzie się w  lutym. Treningi odby­wać się będą na hali przy ulicy Lin­dego 20 (200 m od stacji metra Wawrzyszew).

 

Na zaję­ci­ach będziemy roz­dawać treningowe koszulki Shoot Out, a dzięki naszym part­nerom możesz spodziewać się dodatkowych upominków. Zapisuj się już dziś. Liczba miejsc ograniczona.

 

Zapisy na treningi tutaj, a ter­mi­narz tren­ingów po prawej stronie ekranu.