młodzież w działaniu

20-10-2012

Lista zawod­ników:

 1. Paweł Kraszewski
 2. Olga Dąbrowska
 3. Bar­tosz Łukiewicz
 4. Bar­tosz Gutkowski
 5. Meteusz Lep­ieszka
 6. Klau­dia Karwowska
 7. Rafał Wnykow­icz
 8. Michł Kraszewski
 9. Alek­sander Małys
 10. Daniel Kobialko
 11. Jan Marusa
 12. Michał Gałecki