młodzież w działaniu

27.10.2012

Kole­jny tren­ing za nami. Niestety przez kłopoty tech­niczne nie będzie żad­nych zdjęc z tego treningu, ale obiecu­jemy, że to się więcej nie powtórzy :)


 

Lista zawod­ników na tren­ing 27 października 2012 r.:

 1. Klau­dia Karwowska
 2. Rafał Wnykow­icz
 3. Maja Kwiatkowska
 4. Olga Dąbrowska
 5. Julia Trz­cińska
 6. Bar­tosz Gutkowski
 7. Michał Kraszewski
 8. Paweł Kraszewski
 9. Mateusz Lep­ieszka
 10. Patryk Gołąb
 11. Jakub Tużnik
 12. Krzysztof Babis
 13. Kostrzeń Mikołaj
 14. Natalia Prus
 15. Artur Surała
 16. Bar­tosz Tużnik
 17. Alek­sander Małys
 18. Jan Marusa
 19. Daniel Kobialko
 20. Mikołaj Luber­adzki
 21. Karol kauf­man
 22. Bar­tosz Śniegocki
 23. Patryk Roliński

 

Jeżeli wysłałeś zgłosze­nie a nie ma cię na liś­cie to zadz­woń do nas lub napisz maila!